Vitamin D: Ingen effekt mot øvre luftveisinfeksjoner

Under svineinfluensaepidemien i 2009-10 var det mange som påsto at det å ta store doser vitamin D var et bedre og tryggere alternativ til vaksine mot influensa. Søker man på «D-vitamin og influensa» eller «forkjølelse» på Google får man opp tusenvis av entusiastiske sider om at vitamin D er forebyggende. Er det sant?

Det finnes få kontrollerte, kliniske studier som har testet ut effekten av vitamin D mot influensa eller forkjølelse (som begge går under begrepet «øvre luftveisinfeksjoner«) hos den generelle befolkningen. Men én studie ble publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) i dag. Denne studien fant at månedlige doser med 2500 µg vitamin D ikke reduserte forekomsten av øvre luftveisinfeksjoner blant friske voksne. 

Studien ble utført i Christchurch, New Zealand, med deltakere med hovedsakelig europeisk etnisitet. De 322 påmeldte deltakerne fikk enten piller med vitamin D3 eller placebopiller (vitamin D3 er den formen vi får i oss i f.eks. fisk). Ved starten av studien tok de én dose på 200,000 IE (IE = internasjonale enheter = 5,000 µg (mikrogram)), deretter nye 200,000 IE én måned senere, og videre 100,000 IE (2,500 µg) en gang i måneden (anbefalt inntak for voksne er i dag 7,5 µg per dag, men dette skal nå økes til 10 µg). Deltakerne tok altså D-vitamintilskudd bare én gang i måneden fremfor daglig, ettersom det trolig var lettere for dem å følge et slikt regime.

Hver måned fylte deltakerne ut et spørreskjema om hvor ofte de hadde hatt øvre luftveislidelser den foregående måneden. De ble også best om å varsle fra hver gang de fikk symptomer på øvre luftveisinfeksjoner (rennende eller tett nese, sår hals eller hoste som ikke skyldtes allergi). Dersom de fikk symptomer ble det tatt prøver fra nese og svelg for eventuelle forkjølelses- og influensavirus.

Ingen forskjeller etter av 18 måneder

Deltakerne i vitamin D-gruppen opplevde i snitt 3,7 episoder hver med øvre luftveisinfeksjoner i løpet av de 18 månedene studien pågikk, mens deltakerne i placebogruppen hadde i snitt 3,8 episoder per person. Det var ingen statistisk forskjell mellom grppene i hverken varighet eller grad av øvre luftveisinfeksjoner, antall dager borte fra jobb grunnet øvre luftveisinfeksjoner, eller antall episoder med positive virusprøver. Til tross for de store dosene som ble brukt, fant de heller ingen ingen forskjell i antall bivirkninger mellom vitamin D- og placebogruppen.

Samsvar med tidligere forskning

Før denne studien var det publisert tre andre kliniske studier med voksne personer. Den største, fra 2007, besto av 3444 eldre som tok 800 IE (20 µg) vitamin D3 daglig, alene eller sammen med kalsium, eller placebo. I denne studien var det heller ingen signifikant forskjeller i rapportering av øvre luftveisinfeksjoner (17,2 prosent av de som fikk vitamin D og 18,8 prosent av de som fikk placebo).

En annen studie, fra 2009, var blant 162 voksne som tok enten placebo eller 50 µg vitamin D3 i 12 uker. Heller ikke der fant de noen forskjell i forekomst eller varighet av øvre luftveisinfeksjoner mellom de to gruppene. 

Den tredje studien ble publisert i 2010, og ble gjort med 164 finske menn i førstegangstjeneste. De tok 400 IE (10 µg) vitamin D3 i 6 måneder, fra oktober til og med mars. I denne studien var de som fikk vitamin D ikke signifikant mindre borte fra tjeneste pga. øvre luftveisinfeksjoner enn de som fikk placebo (2,2 vs. 3 dager). Flere av mennene som fikk vitamin D holdt seg imidlertid friske gjennom alle de 6 månedene (51,3 %, vs. 35,7 % i placebogruppen).

Disse studiene var imidlertid ikke så egnet til å si noe om effekten av vitamin D hos den generelle befolkningen. De var av relativt kort varighet, og dosene som ble gitt var varierende.

Er vitamin D-statusen avgjørende?

Normal vitamin D-status regnes som mer enn 50 nmol/l vitamin D i blodet. Noen mener 75 nmol/l er enda bedre. I denne studien var det gjennomsnittlige vitamin D-nivået i blodet 72,5 nmol/l da studien startet, så nesten alle hadde en god vitamin D-status i utgangspunktet.

Det kan imidlertid tenkes at vitamin D-tilskudd har en effekt hos personer med allerede svært lave D-vitaminnivåer i blodet. Én nylig studie fant nemlig en 50 prosent reduksjon i forekomsten av luftveisinfeksjoner blant barn i Mongolia som hadde lav vitamin D-status fra før. Men tilskudd hos allerede friske og velernærte har altså ikke vært vist å ha noen forebyggende effekt.

Hvordan står det til med vitamin D-statusen i Norge? Det finnes ikke gode tall på det, men undersøkelser blant etnisk norske menn og kvinner har funnet et gjennomsnittlig vitamin D-nivå på 74-79 nmol/l i Oslo og Hordaland, og 57 nmol/l i Tromsø. Vitamin D-statusen er imidlertid betydelig lavere blant ikke-vestlige innvandrere.

Hvordan få i seg nok D-vitamin?

I Norge er anbefalt inntak av vitamin D fra maten 7,5 µg per dag, men dette skal som sagt øke til 10 µg når de nye nordiske ernæringsanbefalingene kommer. Det finnes ulike måter å oppnå et vitamin D-inntak på 10 µg per dag på, f.eks.

 • 1 teskje tran (5 milliliter) gir 10 µg.
 • 100 gram oppdrettslaks, 120 gram sjøørret eller 90 gram kokt kveite gir ca 10 µg.
 • Tre skiver røkt laks, 50 gram makrell i tomat (til ca. 2 brødskiver) og 2 glass ekstra lettmelk gir til sammen ca 10 µg. 

Spiser man hverken tran eller fisk, må man drikke 2,5 liter ekstra lettmelk, spise 27 skiver vitamin D-beriket gulost, eller spise 100 gram smør/margarin hver dag for å få i seg nok fra maten. Nok D-vitamin er utvilsomt viktig, men du blir nok altså ikke kvitt influensa eller forkjølelse av å få i deg ekstra mye av det. Det hjelper dessverre heller ikke å spise løk, ta mye C-vitamin eller solhatt.

Reklamer

Forfatter: Erik Arnesen

Public health nutritionist living in Oslo

8 kommentarer om “Vitamin D: Ingen effekt mot øvre luftveisinfeksjoner”

 1. Lite sidespor:
  Jeg synes D-vitamin er et litt spennende emne siden det har vært mye fram og tilbake samt at man etterhvert har funnet ut at det har mange flere funksjoner enn man tidligere trodde. Noe jeg har stusset over er mangel\ikke mangel.

  Denne er interessant: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22264449
  Ved fri tilgang på sol så ser man at man ender opp med nivåer rundt 110-120 nmol\l (laveste registrerte var 58 nmol\l. Jmf NEL er ønsket konsentrasjon 75-150 nmol\l, noe som samsvarer godt med dette. Helsedirektorartet og NEL er ikke enige da førstnevnte mener at over 50 nmol\l er bra nok, selv om studien på urbefolkninger tyder på at man i gjennomsnitt bør ligge vesentlig høyere for å ha ønsket konsentrasjon. http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/ernering/strategier-og-satsninger/Documents/vitamin-d-rapport-ernaringsradet-2006.pdf

  I helsedirektoratets rapport konkluderes det med at over 50% av norske menn og kvinner har under 75 nmol\l, mens 100% av pakistanske menn og kvinner har under 75 nmol\l. Når mye tyder på at man bør ha minst 75 nmol\l, muligens mer om kroppen får bestemme selv så tyder det på at d-vitaminstatusen blant den norske befolkning som helhet er dårlig. At det ikke virker mot forkjølelse er en ting, men når man finner sammenheng ift MS, leddgikt, enkelte kreftformer, beinskjørhet og flere andre ting så burde man kanskje anbefalt enda høyere doser enn 400 UI i vinterhalvåret, spesielt til store deler av innvandrerbefolkningen siden mange av de sliter med uttalt mangel. Ift toksisk dose som mange har vært redde for så er disse interessante: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100501013417.htm
  http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/news/20090428/high-doses-vitamin-d-cut-ms-relapses
  Dette handler nok på ingen måte om at mer d-vitamin = bedre, men heller at de som fikk gode resultater i utgangspunktet hadde en mangeltilstand, noe som gir konsekvenser samme hva man har mangel av. Ved de årlige sjekkene hos legen mange er innom burde man ha med bl.a en sjekk på d-vitaminstatus da det muligens kan hjelpe på den totale folkehelsa.

  Jeg har lite til overs for megadose-terapi, og synes du hadde mange gode poenger i den artikkelen du skrev nylig hvor du traff spikeren på hodet 🙂

  Min konklusjon blir vell at mange trolig ville profitere på enda høyere dagsdoser enn 400 UI i vinterhalvåret siden norske myndigheter ser ut til å sette lista for hva som er tilfredstillende som lavt sammenlignet med hva kroppen naturlig tilpasser seg til når man har fri tilgang på sol. Jeg tviler på at vi genetisk er så ulike de nevnte urbefolkningen at det skulle tilsi at vi bør ha adskillig lavere blodnivåer.

  Innspill? 🙂

  1. Ja, det er jo mulig at mye vitamin D er gunstig for andre sykdommer/tilstander, selv om det ikke har vist seg å hjelpe mot forkjølelse og influensa.

   Er enig i at hva som regnes som «ønskelige» D-vitaminnivåer er omdiskutert. Hittil har det vært vanlig å sette grensen ved >50 nmol/L, mens <12,5 nmol/L har vært ansett som alvorlig d-vitamin mangel.

   De fleste voksne i norden har tilfredsstillende vitamin D-status (minst 50 nmol/l) i sommermånedene, men noen har lavere konsentrasjoner i vintermånedene. De kommende næringsstoffanbefalingene vil sannsynligvis gi høyere anbefalinger (600 IU) for enkelte grupper, bl.a. noen innvandrergrupper (som kan trenge opptil 6 ganger mer sol for å danne nok vitamin D i huden). Dagens anbefalinger for voksne er satt for å forebygge ostomalaci. Iht. den siste NORKOST-undersøkelsen er gjennomsnittsinntaket 4,9 µg blant kvinner og 6,7 blant menn, ikke medregnet kosttilskudd. Men inntaket sier altså ikke nødvendigvis noe om vitamin D-statusen. Nedre anbefalte grense er 2,5 µg. Det er den minste mengden som skal til for å forebygge osteomalaci (hvis man ikke blir eksponert for sol).

   1. Er et godt poeng at det er tatt utgangspunkt i å forebygge osteomalaci da det bare er en av mange tilstander med varierende grad av tilknytning til d-vitamin. Jeg tror at det kunne bidra positivt til folkehelsa om alle tok ei spiseskje tran daglig i tillegg til d-vitaminberikede produkter, men ikke sikkert. En kjempestudie http://www.vitalstudy.org/ vil vell antageligvis si noe om hvordan det påvirker sykdom. Jeg er veldig spent på resultatene, kan hende det ikke hjelper overhodet, men forhåpentligvis finner man positive effekter ift enkelte sykdommer. Ang omega 3 så er jo den greske metaanalysen den antatte spikeren i kista (selv om svært mye ikke var så bra i den studien som det så ut til). Spennende når man sammenligner med en større gruppe hvor fiskeinntaket totalt sett er lavere enn i Hellas.

   2. Ja, selv om jeg er kritisk til all slags kosttilskudd, tror jeg også det er fornuftig å ta tran, og det skal som sagt små mengder til for å komme opp i en god dose. En bør dog være forsiktig med evt. andre tilskudd som inneholder A-vitamin, siden tran har mye av det også (men mindre nå enn før).

 2. http://ec.europa.eu/nuhclaims/resources/docs/euregister.pdf

  The EU Register on Nutrion and Health Claims ( 2012 )

  Dette er et mange årig arbeid av de eksepsjonelt kloke hodene (de er faktisk utvalgt blanke A studenter i byråkratiene i EU utrolig nok) med gjennomgang av all vitenskapelig data og næringsstoffer satt opp mot markedsføringspåstander. Alle næringsstoffene er tatt med og i tillegg en del andre lignende stoffer (f.eks. melatonin eller 5-HTP).

  Det er sober lesning for nesten ingen av de vanlige påstandene man har lest i tabloidblekkene, på etikettene eller i reklamene er lovlige påstander. Vel verdt å browse gjennom og som sagt på de fleste av påstandene må begrenses sterkt i sin påstand, er simpelthen uten vitenskapelig dokumentasjon eller vitenskapelig feil.

  Forhåpentligvis sparer det dere en del hundre, kan hende tusenlapper, i året da dere kan simpelthen holde dere til mer raps og olivenolje i steden for kjøtt eller meieri og en multivitamin til de 12 om dagen.

 3. Veldig bra artikkel. En liten nitpicking jeg kanskje har er at du sier at noen nordmenn vil ha lave d-vitaminverdier ved vinterstid, men hvis du ser på når sola kan gi d-vitamin så er det grovt sett mellom april og august, lite eller ingenting før og etter den tid. Det er grunn til å tro at d-vitaminmangel er mer utbredt og det blir stadig bekreftet ved stikkprøver. Det kan godt hende du vet dette nå eller vet noe annet. Hadde vært interessant å høre ditt syn på det jeg legger frem her. Btw, det finnes flere apper som kan informere når solen står høyt nok til å gi d-vitamin her til lands.
  Og hvis det er vanskelig å finne en kilde som bekrefter det jeg sier her, så har jeg mailet med Statens Strålevern og de bekreftet det med sol og d-vitamin, da jeg opprinnelig ikke trodde på det.

   1. Hehe, mulig det er NOE fornuft i det ja. Klart, Tran har ofte litt lite vitamin D. Ta og sjekk din D-vitaminstatus rundt desember, januar, februar eller mars. Jeg lover deg at du kommer til å skåre godt under anbefalt. Jeg «forcefeeda» samboer med tran for å få opp hennes d-vitamin, men det hjalp ikke i det hele tatt. Hun hadde fortsatt langt under anbefalt grense etter flere måneder med inntak. Ok, jeg klarte ikke å følge opp hver dag, men temmelig mange dager i uka. De fleste der jeg jobber som har sjekket sine nivåer har tatt tran regelmessig og likevel også fått alt for lave d-vitaminverdier. Det gir meg en liten mistanke om at det må litt høyere doser enn hva den vanlige omega 3-pakka gir. Jeg er litt kritisk til Omega 3-greia skal nevnes da jeg tror mye av effekten der er egentlig grunnet d-vitamin, men det har jeg hittil ikke klart å bekrefte eller avkrefte godt nok. Jeg tror vaffal det er blodfortynnende og det er automatisk ikke så dumt for hjerte og kar. Alt annet av positive virkninger tror jeg så langt ikke på.

    Skal sies at eg har vært kanskje i overkant positiv til vitamin D, men er veldig opptatt av at det skal være riktig kunnskap rundt det. Du er ifølge meg svært god på research rundt ernæring spesielt, så du vil nok finne ut av det. Hva enn du finner ut.

    Uansett, et hett tips er å laste ned en av mange apper som måler og sier ifra om sola gir d-vitamin eller ikke (og hvor mye) og når på dagen. Stort sett bare mellom 11:00 og 16:00. Også en viktig faktor i hele regnskapet.

    Jeg avslutter d-vitaminbablingen min nå i frykt for å høres «obsessed» ut. Men sånn er det når et barn har immunsvikt. Det har gitt meg en grunn til å grave litt dypere enn folk flest.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s