Uredelige pressemeldinger om kosttilskudd

Omtrent halvparten (sannsynligvis mer) av den voksne befolkningen tar en eller annen form for kosttilskudd, ofte i håp om å holde seg frisk eller få mer «energi», selv om det for de fleste er unødvendig. Kosttilskudd kan naturligvis forebygge mangler på spesifikke vitaminer og mineraler, men at kosttilskudd forebygger kroniske fysiske eller mentale lidelser (heller ikke influensa eller forkjølelse) mangler vitenskapelig støtte.

For mange spiller uansett det liten rolle hva forskningen sier: en spørreundersøkelse fra 2011 viste at nordiske forbrukerne stort sett er enige i at kosttilskudd var unødvendige, men allikevel bruker i snitt 3,6 ulike kosttilskudd (mest omega-3/tran og vitaminer). De oppfattes jo som naturlige og trygge, så hvorfor ikke? Å ta kosttilskudd kan dessuten gi en følelse av å gjøre noe positivt og å «ta grep» om helsa.

En ny studie i PLoS One viser at kosttilskuddindustrien i sine pressemeldinger ofte gir et skjevt, partisk bilde av vitenskapelige studier av kosttilskudd, selvsagt for å stille produktene i et bedre lys. Disse pressemeldingene inneholder mer «spinn», eller vinkling, enn andre kilder. «Spinn» er ifølge Wikipedia:

… a form of propaganda, achieved through providing an interpretation of an event or campaign to persuade public opinion in favor or against a certain organization or public figure. While traditional public relations may also rely on creative presentation of the facts, «spin» often implies disingenuous, deceptive and/or highlymanipulative tactics.

Pressemeldinger fra industrien overdrev oftere positive funn, mens studier som ikke ga positive resultater ble svært ofte underkjent eller nedsettende omtalt av industrien.

Forfatterne gikk gjennom pressemeldinger om kliniske studier av kosttilskudd fra 2005 til 2013. I tillegg til 47 pressemeldinger fra bransjeorganisasjoner for kosttilskuddindustrien så de på pressemeldinger om de samme studiene fra industri-uavhengige kilder samt saker fra nyhetsbyråer.

Fra en bransjeorganisasjon for kosttilskudd
Fra en bransjeorganisasjon for kosttilskudd

For hver pressemelding og nyhetssak ble forekomsten av spinn undersøkt. De så etter både positive og negative former for spinn.

Positivt spinn var utsagn som blåste opp eller overdrev fordelaktige funn. De vanligste teknikkene var:

 • Bruk av bastant eller dogmatisk språk og konklusjon
 • Avledning av oppmerksomheten («side-tracking») bort fra den aktuelle studien
 • Fokus på undergruppeanalyser
 • Avledning av oppmerksomheten fra studiens endepunkt til endepunkter som ikke ble vurdert

Negativt eller nedsettende spinn var strategier som bagatelliserte studier som fant ingen effekt eller negative effekter. De vanligste var:

 • Bastant eller dogmatisk språk og konklusjon
 • Avvisning av funn som samsvarte med tidligere publisert forskning
 • Avledning av oppmerksomheten bort fra kildeartikkelen
 • Feilaktige beskrivelser av studiens metode eller resultater
 • Avledning av oppmerksomheten fra studiens endepunkt til endepunkter som ikke ble vurdert
 • Fokus på antatte metodiske svakheter (utvalg og utvalgsstørrelse, inkluderte studier i en metaanalyse, «feil» intervensjon/dose)
 • Ingen omtale av studiens resultater
 • Nedsettende omtale av forskere eller tidsskriftet
 • Avledning av oppmerksomheten bort fra nøytrale eller negative funn til trygghet («Det virket ikke, men det var i hvert fall ikke farlig.»)
 • «Special pleading», eller argumenter for ufordelaktig særbehandling av kosttilskudd, f.eks. ved å påstå at en intervensjon med kosttilskudd ikke kan studeres med alminnelige vitenskapelige metoder, må gis som en helhetlig «pakke», osv.

De fleste pressemeldingene omhandlet randomiserte kliniske studier eller metaanalyser av disse, og 61 prosent av studiene fant noen statistisk signifikant effekt. Skadelige effekter ble funnet i noen av studiene av vitamin A og E, multivitaminer, vitamin B6, kalsium m.m.

I alle pressemeldingene fra industrien var det minst én type spinn, mens det var til stede i 55 prosent av pressemeldingene fra andre kilder. På en skala fra 0-15 hadde pressemeldingene fra industrien en gjennomsnittlig «spinn-score» på 6, mens gjennomsnittsscoren fra de andre kildene var på bare 0,5.

Spesielt var negative former for mye mer til stede i pressemeldinger fra industrien (i 75 prosent av pressemeldingene). Dette er vist i figuren under, som altså viser at industrirapportene inneholdt signifikant mer spinn som svertet funnene i studier som ikke viste en effekt av kosttilskudd eller som viste skadelige effekter.

Negativt spinn i pressemeldinger om kosttilskudd
Grad av negativt spinn i pressemeldinger om kosttilskudd

Studier som ga positive resultater (altså i favør av kosttilskudd) ble også mye mer opphausset av industrien enn av de andre kildene (gjennomsnittlig spinn-score på hhv. 3,3 og 0,5).

Når studier som ikke fant positive effekter av kosttilskudd ble omtalt av industrien, ble de i 97 prosent av tilfellene fremstilt som positive.

Ingen av industriens pressemeldinger inneholdt uttalelser fra en av forskerne bak de respektive studiene, i motesetning til 91 prosent av pressemeldingene fra de andre kildene. Industri-pressemeldinger utelot dessuten oftere å skrive om relevante effektstørrelser og antall deltakere i studiene.

Pressemeldinger fra industrien ble ofte spredt videre til produsenter, forhandlere og brukere av kosttilskudd (f.eks. via nettsider som NewHope360 og Wholefoods Magazine). Folk som bare får med seg disse pressemeldingene vil dermed få et ensidig og overdrevent positivt inntrykk av kosttilskudd. Pressemeldinger som fabrikerer tvil om forskningen kan også skape forvirring og vitenskapelig uvitenhet blant forbrukerne, noe som er lønnsomt for kosttilskuddindustrien.

Conclusions

Dietary supplements industry press releases issued in response to clinical research findings are characterized by ‘spin’ that hypes results that are favourable to supplement use and denigrates results that are not.

(Og bare så det er sagt, har det også vært vist at pressemeldinger fra legemiddelindustrien ofte heller ikke forteller hele sannheten om nye studier.)

Forfatter: Erik Arnesen

Public health nutritionist living in Oslo

5 kommentarer om “Uredelige pressemeldinger om kosttilskudd”

 1. «Kosttilskudd kan naturligvis forebygge mangler på spesifikke vitaminer og mineraler, men at kosttilskudd forebygger kroniske fysiske eller mentale lidelser (heller ikke influensa eller forkjølelse) mangler vitenskapelig støtte.»

  Dette høres mer enn bare litt motsigende ut. Om kosttilskudd kan forebygge mot næringsstoffmangel, så vil det jo også kunne forebygge mot kroniske fysiske og mentale lidelser!

  Har du hørt om skjørbuk? Dette er en kronisk tilstand så lenge man ikke får i seg tilstrekkelig med vitamin C.

  1. Ja, det er en mangelsykdom. Vitamintilskudd forebygger vitaminmangel. Med «kronisk» tenker jeg her på store folkesykdommer og lidelser som kreft, hjerte- og karsykdom, kols, demens osv.

 2. Vel, i så fall kan selen forebygge mot både kreft og hjerte- og karsykdom.

  «men at kosttilskudd forebygger kroniske fysiske eller mentale lidelser (heller ikke influensa eller forkjølelse) mangler vitenskapelig støtte.»

  I linken viser står det kun om vitamintilskudd og hjerte- og karsykdom. Husk at menneske og dyr i all tid har tatt mineraltilskudd i form av å blande aske i hagen og i saltet/risen, irrigere hagen med isbrevann, osv.,

  1. «i så fall kan selen forebygge mot både kreft og hjerte- og karsykdom.»

   Har du linker eller referanser som viser at det faktisk gjør det? En Cochrane-gjennomgang fra 2013 av 12 randomiserte studier (jeg linket til den i blogginnlegget du viser til) fant ingen statistisk signifikant effekt på hjerte- og karsykdom eller dødelighet. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440843)
   Nå har riktignok selenmangel vært sett på som årsak til Keshan-sykdom (en type hjertesvikt), men det har også en viral komponent.

 3. Ja, du nevner jo selv Keshan-sykdom…

  «Dr. Wallach states that cardiomyopathy is caused by a selenium deficiency, his critics counter that cardiomyopathy is really an entire group of heart muscle diseases with several different causes. He uses a more precise definition of cardiomyopathy, based on the detection of oxygen radical damage of the heart muscle. Oxygen radical damage of the myocardium can occur in many diseases. Since selenium prevents the generation of oxygen radicals, cardiomyopathy is caused by primary selenium deficiency in regions naturally low in selenium, as was first shown to be the case in the Keshan-Disease regions of China[14]. »

  [14] G.Q. Yang (1985), «Keshan disease: an endemic selenium-related deficiency disease. In: Trace Elements in Nutrition and Children.» R.K.Chandra, ed. Raven, New York, pp. 273-290.

  Og i forhold til den virale komponenten du nevner:

  «Selenium deficiency also plays a role in the causation of Coxsackie B-virus (CBV) induced cardiomyopathies[15]. Selenium deficiency is, indeed, the major cause of cardiomyopathy, although classical textbooks of cardiology, even the newest editions, still often fail to mention selenium at all. However, M.R.Werbach, in his up-to-date reference book on «Nutritional Influences on Illness» [2nd Edition 1993, Third Line Press, Tarzana, Calif., p. 189], states that selenium deficiency is associated with the development of cardiomyopathy, while deficiencies of other agents, e.g. magnesium, L-carnitine, coenzyme Q only may be factors in the development of the condition.»

  [15] O.A.Levander and M.A.Beck (1997): Insights from Coxsackie B Virus induced myocarditis in mice deficient in selenium and vitamin E. Biol. Trace El. Res. 56 (1) 5 – 21.

  —-

  Selenium-supplering (250 mcg) og kreft:

  Klikk for å få tilgang til studies_jama_selenoexcell.pdf

  «…they were able to reduce the risk of esophageal cancer by 71%, prostate cancer by 69%, greater than two thirds, colon and rectal cancer by 64%, almost two thirds, lung cancer was reduced by 48% whether you smoked or not. In a parallel study from The University of California, San Diego, 250mcg., one quarter of one milligram, reduced the risk of breast cancer by 50-80%, and the same study showed that if you already have cancer, if you take 250mcg. of Selenium everyday, you will, in fact, double the natural history life-expectancy of a particular type of cancer.»

  —-

  Og så har du muskeldystrofi. Dette er også forårsaket hovedsaklig av selenmangel i svangerskapet, men kan faktisk reverseres ved supplering. Dette er det samme som «white muscle disease» i kalver og «stiff lamb disease» i lam.

  http://www.sheepandgoat.com/articles/WMD.html

  Cystisk fibrose er også forårsaket av selenmangel.

  [1] a: J.D.Wallach, Ma Lan, Wei Han Yu, Bo-Qi Gu, Feng Teng Yu and Roy F. Goddard (1990): Common denominators in the etiology and pathology of visceral lesions of cystic fibrosis and Keshan Disease. Biol. Trace El. Res. 24: 189-205. b: J.D.Wallach B. Garmaise (1979): Cystic fibrosis – A perinatal manifestation of selenium deficiency. In: Hemphill D.D. ed., Trace Substances in Environmental Health XIII, pp. 469 – 476.
  [2] P.Foucaud, P. Therond, M.Marchand, F.Brion, J.F. Demelier, J.Navarro (1988: Selenium et vitamin E au cours de la mucoviscidose. Arch. Fr. Pediatr. 45(6), 383-6.
  [3] A.G.Thomas, V.Miller, A.Shenkin, G.S.Fell, F.Taylor(1994):. Selenium and glutathione peroxidase status in pediatric health and gastrointestinal disease. J. Pediatr Gastroent Nutr 19, 2: 213-219.
  [4] B. Salh, K.Webb, P.M.Guyan, J.P.Day, D.Wickens, J.Griffin, J.M.Braganza, T.L.Dormand (1989): Clin. Chim. Acta 181(1) 65-74.
  [5] B.M.Winklhofer-Roob (1994): Oxygen free radicals and antioxidants in cystic fibro-sis: the concept of an oxidant-antioxidant imbalance. Acta Paediatr Suppl. 395: 49 – 57.
  [6] R.D.Watson, R.A.Cannon, G.S.Kurland, K.L.Cox, F.C. Frates (1985):, Selenium responsive myositis during prolonged home total parenteral nutrition in cystic fibrosis. JPEN J Parenteral Enteral Nutr. 9(1) 58 – 60.
  [7] C.Dominguez, M.Llovera, E. Ruiz, V.Araujo, S.Linan, S.Gartner, N.Cobos, Anti-oxidant trace elements, glutathione and glutathione peroxidase in cystic fibrosis patients: relation to lipid peroxidation status. In: Proc. Conf.
  Metal Ions in Biology and Medicine, Vol. 4; Ph. Collery, J.Corbello, J.L.Domingo, J.C.Etienne, J.M.Llobet eds., John Libbey Eurotext, Paris, 1996, pp. 592-595.
  [8] B.Dworkin, L.J.Newman, S.Berezin, W.S.Rosenthal, S.M.Schwarz, L.Weiss (1987): Low blood selenium levels in patients with cystic fibrosis compared to controls and healthy adults. JPEN J. Parenteral and Enteral Nutr. 11(1), 38 – 41.
  [9] D.M.Volk, S.A. Cutliff (1986): Selenium deficiency and cardiomyopathy in a patient with cystic fibrosis. J.Ky. Med. Assoc. 84 5) 222-4.
  [10] E.Kauf, E.Janitzky, L.Vogt, K.Winnefeld, H.Dawczynski, M.Forberger, G.Jahreis, H.Vogel (1995): The significance of a selenotherapy in cystic fibrosis patients. Med. Klin. 90, Suppl. I, 41 – 45.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: