Velkommen!

Endelig fikk jeg tatt meg sammen for å skrive det første offisielle innlegget på min nye blogg! Dette skriver jeg samme dag som jeg har levert inn prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven min (som handler om pseudovitenskap i ernæring), og jeg tenkte dette var en passende anledning til å starte.

Jeg er masterstudent i samfunnsernæring, og vil på denne bloggen skrive om interessant ernæringsrelatert forskning, vitenskap generelt og om kritisk tenkning. Blant temaene som skal tas opp er myter og pseudovitenskapelige helsepåstander, men også ernæringspolitikk og generelt matstoff.

Til tross for økt vitenskapelig kunnskap om ernæring og helse tiltrekkes mange av tvilsomme, pseudovitenskapelige kostholdsoppfatninger (for eksempel blodtypedietten, megavitaminkurer, ”detox”-kurer, osv) som er basert mer på følelser og ”magisk tenkning” fremfor vitenskap og fornuft. Målet mitt er derfor å bidra til økt allmenndannelse om kosthold og helse.

Skepsis er helt sentralt i den vitenskapelige metode. Min grunnholdning er at skepsis er noe positivt og konstruktiv, og at leting etter kunnskap krever kritisk tenkning. Skepsis er en prosess hvor det å kontinuerlig betvile og utfordre antagelser og påstander, også sine egne meninger, er fundamentalt. En skeptiker tar ingenting for gitt, men er åpen for å forkaste sine gamle ideer på bakgrunn av gode bevis eller argumenter. 

Det er ekstra viktig å tenke kritisk om kosthold, siden «alle» har en mening om hva som er rett og galt, og siden det er svært mange ulike aktører på markedet som oversvømmer oss med betenkelig kostholdsinformasjon. Som med alle andre vitenskapelige aktiviteter, er ernæring et fagfelt med få absolutte sannheter og mye usikkerhet. Men det betyr ikke at hvem som helst står fritt til å synse og spre råd om hva som helst!

Min «kostholdsfilosofi» er at sammenhengen mellom mat og helse er kompleks, og at den må ses må ses i en helhetlig kontekst av et kostholdsmønster med balanse, variasjon og moderasjon.

Forhåpentligvis kommer jeg til å skrive et nytt innlegg minst én gang per uke. Kommenter gjerne, og kom gjerne med forslag til saker jeg kan ta opp.

(PS: Jeg skriver også sporadiske (!) innlegg på bloggen til foreningen Skepsis, bl.a. om kosttilskudd, villedende helsepåstander og økologisk mat.)