Hvordan korrigere feilinformasjon?

I arbeidet med masteroppgaven min kom jeg over et interessant upublisert manuskript som handlet om hvordan feilinformasjon og misoppfatninger spres i samfunnet, og hvordan man bør gå frem for å bekjempe feilinformasjonen. Artikkelen blir nå publisert i nyeste nummer av tidsskriftet Psychological Science in the Public Interest, og jeg tar den derfor frem her.

Fortsett å lese «Hvordan korrigere feilinformasjon?»