Nesten hele verden spiser for usunt

For to uker siden ble den årlige rapporten Utviklingen i norsk kosthold lagt frem av Helsedirektoratet. Rapporten bruker blant annet matforsyningsstatistikk fra NILF (nå NIBIO), Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelser (sist utført i 2012) og MMIs «Norske spisefakta»-undersøkelse for å si noe om status i befolkningens kosthold.

Bildet endrer seg ikke mye fra år til år, men det er alltid interessant å se på trendkurvene. Den gledelige økningen i frukt- og grønnsaksforbruket fortsatte i 2014 (hhv. 1 og 6 % økning fra 2013), og andelen som sier at de spiser grønnsaker sjeldent har falt mye sammenliknet med for 10 år siden.

Bildet er fra presentasjonen i Helsedirektoratet 5. november
Bildet er fra presentasjonen i Helsedirektoratet 5. november

Kjøttforbruket øker også stadig (men gikk ned 2 prosent fra 2013).

Kjøttforbruk t.o.m. 2014.
Kjøttforbruk t.o.m. 2014.

Merk at disse figurene viser forbruk på engrosnivå, og er ikke et presist mål på det som blir spist. Det er med andre ord utviklingen som er verdt å merke seg, ikke de absolutte mengdene.

Det har blitt noe mindre tilsatt sukker i kostholdet de siste årene, men salget av sjokolade og godteri har ikke gått samme vei. Nedgangen kommer altså som et resultat av mindre brusdrikking.

Omsetning sjokolade og sukkervarer

Som om de ikke var høye nok, inkluderer omsetningstallene for sjokolade og sukkervarer ikke grensehandel.

Kostholdstrender på godt og vondt

Noen av trendene går altså i riktig retning, andre ikke. En studie publisert i The Lancet Global Health tidligere i år viste at kostholdet i de fleste land har blitt litt bedre siden 1990, men samtidig har det også blitt mer usunt.

«Consumption of healthy items improved, while consumption of unhealthy items worsened across the world«, skriver Imamura og medarbeidere i sammendraget. Det økte forbruket av sunne matvarer har med andre ord ikke klart å ta igjen forbruket av de usunne.

Continue reading Nesten hele verden spiser for usunt

Et variert kosthold er ikke alltid det sunneste

«Spis variert», «Spis litt av alt» eller «Alt med måte» er veletablerte kostholdsråd og leveregler som uttrykkes av både myndigheter og matindustri. Jeg lever selv etter prinsippet «litt av alt fremfor alt eller ingenting», og nyter det meste i små eller moderate mengder.

Men forstår alle hva «variasjon» og «balanse» egentlig handler om? Blir folk sunnere av å spise variert? En ny studie i PLoS One viser at det ikke er så enkelt. Blant ca. 5000 amerikanere var større variasjon i kostholdet faktisk knyttet til et mindre sunt kosthold. «Variasjon» er med andre ord ikke alltid synonymt med sunnhet.

Julia Child

I studien Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) svarte menn og kvinner med ulike etniske bakgrunner på et matvarespørreskjema som kartla deres typiske kosthold over det siste året. På bakgrunn av dette ble tre ulike aspekter ved «variasjon» i kostholdet estimert:

  1. Antall matvarer som ble spist per uke, fra 0 til 120
  2. Jevn fordeling av matvarer (proporsjonen av en matvare av det totale kaloriinntaket og av det totale antall matvarer; for eksempel om man spiser 20 eller 40 matvarer innenfor et x antall kalorier), fra 0 til 1.
  3. Ulikhet mellom matvarer (matvarer med forskjellige egenskaper for helsa; dvs. om man spiser mange ulike matvarer med like egenskaper eller mange ulike matvarer med ulike egenskaper), fra 0 til 1.

Deltakerne spiste i gjennomsnitt 32 matvarer per uke (det varierte fra 3-89) og skåret 0,91 på jevnhet og 0,71 for ulikhet. Antall matvarer korrelerte med jevnhet, mens høyere ulikhet korrelerte med mindre antall matvarer og mindre jevnhet.

Continue reading Et variert kosthold er ikke alltid det sunneste

Det «gode» kolesterolet – kvalitet fremfor kvantitet

En ny studie i Annals of Internal Medicine fikk nylig flere medier til å skrive at å drikke alkohol er bra for hjertet for pasienter med diabetes type 2. I en randomisert studie ble avholdspersoner bedt om å drikke ett glass vann eller vin til middag daglig i to år, i tillegg til å følge et middelhavskosthold. De som drakk rødvin fikk signifikant høyere nivåer av HDL-kolesterol («det gode kolesterolet») i blodet enn de som drakk vann (0,05 mmol/l høyere). På grunn av dette og et noe lavere fastende blodsukker ble effekten av å drikke vin altså tolket som hjertevennlig.

For over tre år siden skrev jeg et innlegg her om det såkalt «gode» HDL-kolesterolet, og satte spørsmålstegn ved at det skulle være så gunstig å øke HDL-kolesterolnivåene. Da hadde en ny studie vist at genvarianter som påvirker HDL-kolesterolet ikke var forbundet med risiko for hjerteinfarkt, noe som indikerer at HDL-kolesterol som sådan ikke spiller en kausal rolle, i motsetning til LDL-kolesterol, selv om lavt HDL-kolesterol er en markør for høyere risiko.

Siden den gang har skepsisen til at økninger i HDL-kolesterolnivået i seg selv er gunstig økt. Eli Lilly & Co. kunngjorde 12. oktober at de hadde stanset en stor klinisk studie («ACCELERATE») av legemiddelet evacetrapib  tidligere enn planlagt fordi det var åpenbart at det ikke ga positive resultater. Evacetrapib hører til gruppen CETP-hemmere, som bidrar til å øke HDL-kolesterolet. Hensikten med ACCELERATE-studien var å se om dette reduserte kardiovaskulær død eller hjerteinfarkt, hjerneslag, revaskulariserende behandling (f.eks. koronar bypass) eller innleggelser pga. angina blant 12 000 pasienter.

Tidligere har to andre CETP-hemmere heller ikke vist seg å senke risikoen for hjerte- og karsykdom.

Continue reading Det «gode» kolesterolet – kvalitet fremfor kvantitet

Kostholdseksperter, kostholdsråd og kosttilskudd: Ukens lesetips

Etter snart en uke i Berlin på den europeiske ernæringskonferansen FENS ligger jeg litt på etterskudd med nyheter, men her er noen leseverdige saker fra de siste to ukene:

1) Norsk Tidsskrift for Ernæring: «Ta faget tilbake!»

Thomas Olsen og Vegard Lysne, begge doktorgradsstipendiater i ernæring ved hhv. UiO og UiB, har en kronikk i siste nummer av Norsk Tidsskrift for Ernæring om ernæring og meninger:

Diskusjoner omkring ernæringsfaget preges i økende grad av innblanding av ufaglært meningsytring, og evnen til å skille de faglige verdifulle utsagnene fra de mange verdiløse meningene blir stadig viktigere for å kunne treffe gode og sunne valg. Kan du tenke deg et annet fagfelt hvor så mange føler seg like kompetent som de gjør når det kommer til ernæring?

De argumenterer for at fagfolk ikke bare bør, men til og med har en plikt til å delta i debatter og «ta faget tilbake» fra alle pseudo-ekspertene.

(PS: I samme utgave av Tidsskriftet er jeg medforfatter av én kronikk om mettet fett og én om salt!)   

2) FoodCulture 13/10/2015: Behov for flere kvalifiserte ernæringseksperter i mediene

Det etterlyses en mer variert bruk av ernæringseksperter i danske medier, skriver FoodCulture.dk: «Det er altid de samme eksperter, der udtaler sig om ernæring og sundhed i pressen.» Selv når de forholder seg til personer med solid bakgrunn kan det gi et skjevt bilde.

De referer til ernæringsfysiolog Mette Bore, som i likhet med Thomas Olsen og Vegard Lysne appellerer til fagfolk om å være proaktive overfor media og slå tilbake mot vrangforestillinger. Ofte blir meningene til «genuine» eksperter satt opp mot meningene til hobby-eksperter.

Quacks

3) Klassekampen/Hugs And Science 17/10/2015: Niels Chr. Geelmuyden, en ekspert å lytte til?

Apropos pseudo-eksperter – Marit M. Simonsen skrev et supert innlegg i Klassekampen, gjengitt på hennes blogg, om forfatter Niels Christian Geelmuyden som gjør karriere som ekspert «i skrekk og gru». Hun problematiserer måten han får spalteplass på, og forklarer at selv om han har lest mye, gjør ikke det ham til ekspert.

4) Tidsskrift for Den norske legeforening: Reaksjoner på Berit Nordstrans påstander

Apropos pseudo-eksperter II – Et nytt portrettintervju av lege og kostholdsbokforfatter Berit Nordstrand i Tidsskrift for Den norske legeforening har vekket tildels kraftige reaksjoner, spesielt i ernæringsmiljøet. Mens noen synes det er flott at hun står på for å få folk til å spise sunnere er andre frustrert over metoden og retorikken. Selv var jeg misfornøyd med hennes karakteristikk av offentlige ernæringsutdannelser og at hun ser ut til å se på «ernæringsterapeuter» som mer kopetente:

De har lite kunnskap utover det rent ernæringsmessige og snakker veldig konkret om selve næringen, men forståelig nok ikke om biologi og medisin. Det er synd at deres utdanning har så lite søkelys på evolusjon, og jeg mener det bør endres mer i tråd med hva dagens ernæringsterapeuter lærer.

Siden det «bare» er et portrettintervju – som ikke trenger å være så kritisk – har jeg ikke tenkt å komme med noe tilsvar. Foreløpig har imidlertid Daniel Bieniek (masterstudent i samfunnsernæring) og Pernille Nylehn (lege) skrevet gode og saklige kommentarer som viser at Nordstrands påstander er en blanding av godt og vondt.

5) David Katz 11/10/2015: Hvor radikale er de foreslåtte nye amerikanske kostrådene?

Dr. David Katz kommenterer furoren rundt de nye amerikanske kostrådene som skal utgis av landbruksdepartementet og helsedepartementet i desember. Vitenskapskomiteen som har laget utkastet som kom tidligere år konkluderte ikke med noe radikalt, som at f.eks. sukkerspinn hadde mange helsefordeler, men debatten gir inntrykk av det. Anbefalingene er tvert imot det motsatte av radikalt, mener Katz. Hvorfor er det da så mye bråk?

The usual reasons: pecuniary self-interest, and the subordination of epidemiology to ideology. Ulterior motives, legerdemain, and great, steaming mounds of BS.  Business, and politics, as usual.

6) New York Times/New England Journal of Medicine 14/10/2015: Over 20 000 akuttmottakelser knyttet til kosttilskudd

En undersøkelse i New England Journal of Medicine, utført av amerikanske helsemyndigheter, estimerer at 23 000 besøk på amerikanske akuttmottak hvert år kan tilskrives bruk av kosttilskudd. Dette er basert på hendelser registrert ved 63 sykehus over en tiårsperiode. Mer enn en fjerdedel av tilfellene var blant unge mellom 20-34 år, og involverte ofte slankemidler eller stimulerende urtemidler. Av disse var hjertebank og brystsmerter vanlige symptomer. Omtrent 10 prosent av hendelsene førte til innleggelser.

Her i Norge ble det nylig holdt demonstrasjon mot at en ny endring av forskrift om tilvirkning og import av legemidler medfører at det ikke lenger er lov for privatpersoner å kjøpe kosttilskudd og urtemidler over nettet. Jeg skal ikke gå inn på alle argumentene mot dette, men én påstand er at «ingen har blitt syke av kosttilskudd». Denne studien illustrerer at det skjer, så det er kanskje en grunn til ikke å ønske fri flyt av slike produkter?

23 000 tilfeller høres kanskje ikke mye ut når en tenker på hvor mange som bruker kosttilskudd, men registrerte besøk på legevakten viser ikke hele bildet. Noen påpeker at langt flere får bivirkninger av legemidler, men det er ikke et argument for å bruke kosttilskudd. Det er ikke noe krav om å merke kosttilskudd med mulige bivirkninger, og heller ikke at produktene må være dokumentert trygge før de slippes på markedet.

7) New England Journal of Medicine, 15/10/2015: D-vitamin- og kalsiumtilskudd mot kolorektalkreft?

Det har vært forhåpninger om at D-vitamin motvirker utvikling av kreft i tykk- og endetarm, på bakgrunn av dyrestudier og observasjonsstudier. En metaanalyse fra 2011 foreslo at hver 10 nmol/l økning i D-vitaminnivået i blodet kunne redusere risikoen med 6 %. Tidligere intervensjonsstudier har ikke vist noen gunstig effekt, men disse har vært kortvarige, hatt få deltakere og brukt relativt små doser vitamin D.

En ny studie testet effekten av tilskudd av D-vitamin, kalsium eller begge deler hos over 2000 personer som hadde eller som tidligere hadde hatt adenomer (godartede svulster eller polypper som kan være forstadier til kreft) i tykk- og endetarmen. Deltakerne tok daglig 1000 IU vitamin D3,  1200 mg kalsium, begge deler eller placebo i 3-5 år.

Ingen av intervensjonene reduserte forekomsten av adenomer sammenliknet med placebo. Det var heller ingen sammenheng mellom D-vitamin- og kalsiumstatus før studien og risikoen for høygradige adenomer. De som fikk D-vitamintilskudd fikk en økning i blodnivåene med i gjennomsnitt 7,8 ng/ml (tilsvarer ca. 19,5 nmol/l), noe en kunne forvente å redusere risikoen for tykk- og endetarmskreft med 8 prosent. Kanskje virker D-vitamin og kalsiumtilskudd allikevel beskyttende, men ved senere stadier av kreftutviklingen. Uansett kan den kreftforebyggende sammenhengen som har blitt vist tidligere ha vært overdrevet, skriver studieforfatterne.

 

Mathysteri og bråk om amerikanske kostråd: Ukens lesetips

Noen leseverdige saker om kosthold og ernæring fra den siste uken.

New York Times 22/09: Farlig å spise?

Å spise er ikke for pyser! Et gammelt ordtak lyder: «En mann uten mat har bare ett problem. En mann med mat har mange». Som jeg skrev for noen år siden, kan forskning for eksempel tyde på at alt vi spiser er potensielt kreftfremkallende.

181163_349583521787169_1353169235_nI New York Times motespalte (av alle steder) skriver Jim Windolf en tankevekkende kommentar om dilemmaet og frykten som oppstår når man leser om mat og ernæring. Rødt kjøtt kan gi kreft, sjømat kan inneholde for mye kvikksølv. Konvensjonell frukt og grønt har sprøytemidler, og økologiske er heller ikke sunnere. Alle skal dø. Alle spiser. Ergo er det dødelig å spise, eller?

Unable to avoid this tragic and absurd-seeming condition, we lash out against our fates by finding fresh reasons to make a villain out of the one thing that is doing its part to keep us alive: food.

British Medical Journal 24/09: Granskning av vitenskapsrapport bak nye amerikanske kostråd

I løpet av året vil helsedepartementet og landbruksdepartmentet DGAC reporti USA utgi nye, offisielle kostholdsråd – Dietary Guidelines for Americans (DGA). En ekspertkomité ga i februar ut sin vitenskapelige vurdering (Advisory Report). Denne rapporten er ikke kostholdsrådene, men en bakgrunnsrapport som skal informere helsemyndighetene som til slutt gir rådene.

British Medical Journal, BMJ, publiserte denne uken en artikkel av en journalist som har kritisk «gransket» rapporten fra den amerikanske ernæringskomiteen, og spesielt kapitlene om mettet fett og lavkarbodietter, og rådene om å spise mindre rødt kjøtt. Hun mener de har vært usystematiske og lettbente, og at komiteen har interessekonflikter gjennom arbeid med matindustrien.

Journalisten selv, Nina Teicholz, har nylig utgitt en bok som tar til orde for et kjøtt- og fettrikt Atkins-aktig kosthold. Teicholz skrev tidligere i år også en kritisk kronikk om den amerikanske kostrådsrapporten i New York Times. Noen har påpekt at hun er støttet av amerikansk kjøttindustri for å forsvare kjøtt.

Det er lov å være forutinntatt, men de som bestilte denne såkalte granskningen må ha skjønt på forhånd hvordan resultatet kom til å bli.

Flere kommentatorer var raskt ute med å påpeke faktafeil og feilslutninger i Teicholz’ artikkel, deriblant:

  1. The VergeMedical journal’s bogus investigation could derail better dietary guidelines
  2. The ConversationExpert is as expert does: in defence of US dietary guidelines
  3. Center for Science in the Public InterestBMJ Publishes Error-Laden Attack on Dietary Guidelines Report
  4. Dr. David KatzAn Open Letter to the BMJ Regarding US Dietary Guidance  (sitat: «This commentary is not authoritative. It is not a counterweight. It is, at best, a paperweight.»)

Ekspertkomiteen svarer selv for segBMJ.com. De tar ingen selvkritikk for Teicholz’ anklager:

In our opinion, Ms. Tiecholz’s article is woefully misleading and in many cases, factually incorrect. Its provenance is described as ‘commissioned’ and externally peer reviewed and fact checked. This statement is puzzling in its lack of detail and the validity of the statement on fact checking is doubtful.

Teicholz mener at ekspertkomiteen ikke har dokumentert hvordan de har gjennomgått forskningen på mettet fett, eller begrunnet inklusjon og eksklusjon av studier. Jeg er ikke ute etter å forsvare deres metodikk, men denne påstanden er ikke riktig. Detaljene om gjennomgangen av spørsmålet om mettet fett er oppgitt blant annet i dette vedlegget til rapporten: Appendix E-2.43.

De inkluderte systematiske kunnskapsoppsummeringer og metaanalyser som var publisert mellom 2009 og 2014, og la vekt på studier som ikke bare så på effekten av mettet fett i selv, men som også undersøkte hvilken effekt det hadde å bytte ut mettet fett med andre næringsstoffer. Studier som inkluderte syke ble ekskludert (for eksempel pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt).

Alle studier ble kvalitetsvurdert ved hjelp av et etablert verktøy for vurdering av systematiske kunnskapsoppsummeringer, AMSTAR. Bare kunnskapsoppsummeringer som hadde en høy kvalitetsscore ble inkludert.

Teicholz hevder at komiteen i sin vurdering av mettet fett har ignorert den store studien Women’s Health Initiative (som ikke hadde fokus på mettet fett som intervensjon), som fant at kvinner som fikk råd om å spise mindre fett ikke fikk mindre hjertesykdom. Men denne studien er inkludert i en Cochrane-rapport av Hooper et al. (2012), som ble inkludert av ekspertkomiteen.

Hun stiller også spørsmål ved at eldre intervensjonsstudier, som Paul Lerens Oslo-studie og en studie fra finske mentalsykehus, ikke var inkludert. Disse er imidlertid med i rapportene av Hooper et al. (2012) og Mozaffarian et al. (2010), så det er feil å si at disse studiene var utelatt.

En metaanalyse som ifølge Teicholz ikke burde vært inkludert i komiteens vurdering er en fra 2014 av Farvid og medarbeidere, som jeg har kommentert her. Teicholz mener denne bare handlet om effekten av å spise mer flerumettet fett, ikke mindre mettet fett. Jeg antar at den ble inkludert fordi den også undersøke effekten av effekten av et høyere inntak av omega-6-fettsyren linolsyre på bekostning av enten mettet fett eller karbohydrater. Som sagt var komiteen mest interessert i studier hvor mettet fett ble sammenliknet med andre komponenter i kostholdet. Farvid og medarbeidere fant at en utbytting av 5 prosent av energiinntaket fra enten mettet fett eller karbohydrater med linolsyre var forbundet med 10-13 prosent lavere risiko for å dø av koronararteriesykdom.

Videre mener hun at komiteen har bagatellisert metaanalyser som ikke fant at mettet fett øker dødeligheten av hjerte- og karsykdom:

Three meta-analyses concluded that saturated fats did not increase cardiovascular mortality,14 15 16 but the committee downplays these findings.

Mitt inntrykk fra rapporten er ikke at disse har blitt tonet ned. Komiteen skriver at disse metaanalysene ikke beskriver hva man sammenlikner mettet fett med, men at de fleste studier i hovedsak sammenlikner inntak av mettet fett med inntak av karbohydrater. De mener derfor at disse resultatene antyder at det å erstatte mettet fett med uspesifiserte karbohydrater ikke er forbundet med risiko for hjerte- og karsykdom. Som i de nordiske ernæringsanbefalingene legger de altså mest vekt på at mettet fett bør erstattes med umettet fett: «Therefore, dietary advice should put the emphasis on optimizing types of dietary fat and not reducing total fat.»

Supermat som religion?

Tirsdag 22. september deltok jeg på et temamøte på Litteraturhuset i regi av Human-Etisk Forbund og Forskningsdagene, med temaet kostholdsideologier som moralsk premissleverandør. Har kostholdseksperter overtatt prestenes rolle i samfunnet, var et av spørsmålene. Jeg argumenterte for kostholdets betydning for folkehelsa, men også for at helse ikke er alt her i verden, og for at man kommer langt nok med en «agnostisk» tilnærming til mat.

Foto: Ida M. Moe
Foto: Ida M. Moe

Der hadde jeg gleden av å delta sammen med master i religionshistorie Pernille Nordby, som i 2014 leverte en masteroppgave om personer som har et nært sagt religiøst forhold til supermat. Pernille skrev også denne kronikken fra september 2014: Fra kirkebenken til kjøkkenbenken

For mange er supermatdietten en form for nyreligiøsitet. Den fyller et tomrom i livet og gir dem noe å tro på.

Honning – ikke sunnere enn vanlig sukker

I dag vet alle at mye sukker ikke er bra for helsa. Det skulle bare mangle ettersom helsemyndighetene har advart mot såkalt tilsatt sukker (eller «fritt sukker») i nesten 50 år – selv om noen fortsatt ser ut til å tro at dette har vært holdt hemmelig.

Fra tegneserieheftet Reisen til Helseland fra tidlig på 1950-tallet
Fra tegneserieheftet Reisen til Helseland, utgitt av Norsk Tannvern, utgitt til alle skolebarn f.o.m. tidlig på 1950-tallet.

Alternativer til vanlig, hvitt sukker finnes i massevis. Mange som er svært negative til sukker anbefaler gjerne honning i matoppskrifter, som om det er et bedre og mer naturlig alternativ. Fra min egen barndom husker jeg at mange hadde honning på brødskiva, mens hvitt sukker var fy og umoralsk. Men er honning egentlig sunnere?

Alle mono- og disakkarider som tilsettes mat og drikke av en matvareprodusent (eller en kokk), inklusive sukkeret som finnes naturlig i honning, sirup og fruktkonsentrater, er «tilsatt sukker».Honningreklame

Én spiseskje honning (ca. 30 gram) har ca. 95 kalorier og 24 gram sukkerarter (ca. 50/50 fritt glukose og fruktose), 0,1 gram protein og ubetydelige mengder mikronæringsstoffer, slik som under 2 mg kalsium og 16 mg kalium. En spiseskje hvitt sukker/farin har på sin side 60 kalorier og 15 gram sukkerarter (sakkarose, som består av 50/50 glukose og fruktose). I både honning og hvitt sukker kommer alle kaloriene fra sukkerarter. Sukkerartene er imidlertid litt utvannet i honningen.

Honning, hvitt sukker og maissirup

Men næringsinnholdet forteller jo ikke alt om hvor sunn en matvare er. Med «sunn» mener jeg for øvrig noe som er positivt for helsa ved et normalt og regelmessig inntak.

En ny studie som er rapportert i Journal of Nutrition viser imidlertid at de metabolske effektene av honning er så å si de samme som av samme mengde hvitt sukker eller maissirup (High-Fructose Corn Syrup, HFCS).

Forfatternes konklusjon:

Conclusions: Daily intake of 50 g carbohydrate from honey, sucrose, or HFCS55 for 14 d resulted in similar effects on measures of glycemia, lipid metabolism, and inflammation. All 3 increased TG concentrations in both GT and IGT individuals and elevated glycemic and inflammatory responses in the latter.

Ettersom disse har lik kjemisk sammensetning er det kanskje ikke uventet, men som også forfatterne av studien skriver har honning tradisjonelt vært ansett som sunnere, antioksidantrik, antiinflammatorisk m.m. Men effekten av honning har aldri tidligere vært testet direkte mot sukker og HFCS. Noen studier (f.eks. av Deibert m.fl., 2010 og Chlup m.fl., 2010) har vist at honning gir lavere blodsukkerstigning enn vanlig sukker, men disse har ikke sett på effekten over tid. Én 8-ukers studie av type 2-diabetikere viste at de som spiste honning fikk høyere langtidsblodsukker, men der ble ikke honning sammenliknet med andre kilder til sukker.

I den nye randomiserte, kontrollerte studien undersøkte de effekten på blodsukker, inflammasjonsmarkører, kolesterol og triglyserider i blodet og blodtrykk blant 55 personer med normal og nedsatt glukosetoleranse (nedsatt glukosetoleranse er en risikofaktor for diabetes type 2). Ingen av deltakerne hadde diabetes eller andre metabolske sykdommer.

Continue reading Honning – ikke sunnere enn vanlig sukker