Spinkle bevis for slankemidler

I 2010 ble det solgt reseptfrie slankemidler og måltidserstattere for over 2,4 milliarder dollar bare i USA. Siden dette regnes som kosttilskudd og ikke legemidler, vurderer ikke helsemyndighetene om de er trygge eller virker på forhånd. Det er m.a.o. opptil forbrukerne om de vil stole på slankepåstandene eller ikke.

Så hvor er bevisene for at dagens ulike slankemidler virker? Dette spørsmålet tas opp i et nytt nummer av International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. I en artikkel gjennomgås forskningen på slankemidler som utgir seg for å være slankende ved å blokkere opptaket av fett eller karbohydrat, øke energiforbruket/stoffskiftet, endre kroppssammensetningen eller redusere appetitten.

Snake oil (fra Wikipedia)

For de ulike slankemidlene var det svært varierende dokumentasjon. Mange hadde ingen eller få kliniske studier på mennesker, men noen kan i beste fall gi beskjedne, men lite relevante vekttap på kort sikt. De positive effektene er uansett for små til å veie opp for de potensielle ulempene.

Fortsett å lese «Spinkle bevis for slankemidler»

Skadelig vegetabilsk fett?

På sin hjemmeside har personlig trener Martin Norum den 14. mars lagt ut en artikkel med overskriften Sunne mat alternativer? Hvorfor du ikke bør høre på kostholdsråd fra staten. Artikkelen er direkte oversatt fra en amerikansk bloggartikkel, skrevet av en Tyler Simmons, som er lagt ut bl.a. her. Artikkelen tar derfor utgangspunkt i amerikanske forhold, men siden den nå også finnes på norsk kan det være på sin plass å se nærmere på den. Overskriften er tross alt ganske oppsiktsvekkende, ettersom den hentyder altså til at de offisielle kostholdsrådene, nærmere bestemt rådene om mettet/umettet fett, bør trekkes i tvil.

Begrunnelsen lyder i korte trekk som slik:

  • De offisielle kostholdsrådene sier vi bør spise mer vegetabilsk, umettet fett og mindre mettet fett
  • Inntaket av animalsk (mettet) fett har gått ned, mens inntaket av vegetabilsk, umettet fett har økt de siste tiårene
  • Forekomsten av fedme har økt de siste tiårene
  • Derfor bør vi unngå vegetabilsk fett

Jeg vil her se nærmere på argumentene i artikkelen i tur og orden. Siden den i utgangspunktet har et amerikansk perspektiv, vil jeg av og til trekke paralleller til situasjonen i Norge.

Fortsett å lese «Skadelig vegetabilsk fett?»

Slankende sjokolade? Hva studien egentlig viser…

VG, 28.03.12


I disse påskeegg-tider er det nok mange som gleder seg over den siste ukens medieoppslag om sjokolade. Forskning.no gjenfortalte f.eks. pressemeldingen ukritisk med bl.a. følgende:

Ny forskning antyder at folk som ofte spiser sjokolade er tynnere enn de som sjelden tyr til slike godsaker.

(…) Folk som ofte spiser sjokolade er ikke tjukkere enn mennes

ker som sjelden synker tenna i en søtsak med kakao. De ser tvert imot ut til å være tynnere, til tross for at de eter flere kalorier.

(…) Utover sjokoladespisinga kunne forskerne ikke finne noe annet som kunne forklare tendensen. Sjokoladeeterne verken trente mer eller spiste færre kalorier. Tvert imot konsumerte de i gjennomsnitt flere kalorier enn de avholdne.

Jeg leste den omtalte forskningsartikkelen før pressemeldingen og medieoppslagene, men man skulle nesten tro at medias slutninger kom fra en helt annen studie. Kort fortalt er det ingenting ved denne studien som rettferdiggjør påstander som «[folk som ofte spiser sjokolade] ser tvert imot ut til å være tynnere, til tross for at de eter flere kalorier.» eller at «studien mer enn bekrefter deres hypotese om at sjokolade kan være «kalorinøytral»». Som jeg vil forklare nedenfor, finnes det flere mulige forklaringer på funnene, men de har ikke nødvendigvis noe med sjokolade å gjøre.

Fortsett å lese «Slankende sjokolade? Hva studien egentlig viser…»